CROESO GAN Y CADEIRYDD

Yn fy rôl fel Cadeirydd y Bwrdd yn Tai Cymunedol Bron Afon, rwy'n rhan o dîm cryf a galluog o bobl sy'n gweithio'n dda gyda'n Prif Weithredwr a'r Tîm Rheoli Strategol i lunio'r cyfeiriad a'r polisïau strategol sy'n cyflawni blaenoriaethau Bron Afon.

Ar hyn o bryd mae gennym nifer o rolau anweithredol ac rydym yn croesawu diddordeb gan bobl sy'n credu y gallant ychwanegu gwerth at ein huchelgais: creu cymunedau llewyrchus yn ein rhan ni o Gymru, lle mae gan bawb gartref o safon i fyw ynddo a lle mae pobl yn cael cefnogaeth ac anogaeth os oes ei angen arnynt.

Nid tai yw'r unig beth rydyn ni'n ei wneud. Rydym yn fenter gymdeithasol sy'n cael ei rhedeg gan ein staff a'n haelodau. Rydyn ni wrth ein bodd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy'n angerddol am ddefnyddio eu sgiliau i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl a chymunedau.

Wrth inni ddod allan o'r pandemig rydym yn trawsnewid y ffordd y mae'r sefydliad yn gweithredu gan ddod yn fwy hyblyg, effeithiol ac effeithlon yn y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau i'n tenantiaid a'n cwsmeriaid. Rydym am ddod â sgiliau a phrofiad ychwanegol i'n tîm Bwrdd a Phwyllgorau. Mae'r gallu i weithio ar y cyd, meithrin perthnasoedd cryf, cyfrannu at wneud penderfyniadau ac ysbrydoli cred yn uchelgais a phwrpas Bron Afon yn rhai o'r gwerthoedd sy'n bwysig i ni.

Rydyn ni ar daith gyffrous sydd â phwrpas gwirioneddol iddi. Os ydych chi'n rhannu ein gwerthoedd a'n gweledigaeth dewch i ymuno â ni!

Andrew Lawrence, Cadeirydd y Bwrdd

NEGES GAN Y PRIF WEITHREDWR, ALAN BRUNT

I alluogi isdeitlau Cymraeg, cliciwch ar osodiadau, mae opsiwn 'Subtitles/CC' yna cliciwch 'Auto translate' ac yna cliciwch ar 'Cymraeg'.